05:09 | GMT: 03:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INSTALKRK

Data
Spółka
Wydarzenie
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2018.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INSTALKRK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
NWZA ws. powołania członka RN, w miejsce członka RN, którego mandat wygasł w związku ze śmiercią.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz przedłużenia Programu Menedżerskiego.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłego członka zarządu oraz zmian w składzie RN.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INSTALKRK
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INSTALKRK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INSTALKRK
WZA ws. m.in. podziału zysku.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INSTALKRK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INSTALKRK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INSTALKRK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
INSTALKRK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek