07:03 | GMT: 05:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HETAN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
HETAN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HETAN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HETAN
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HETAN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HETAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
HETAN
Publikacja raportu za 2016 rok.
HETAN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HETAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HETAN
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
HETAN
Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
HETAN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
HETAN
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru akcji serii D oraz zmiany statutu.
HETAN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HETAN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HETAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego trwania spółki.
HETAN
Publikacja raportu za 2015 rok.
HETAN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HETAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HETAN
NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie w spółce programu przyznawania opcji pracowniczych.
HETAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
HETAN
NWZA ws. powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C w drodze subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
HETAN
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek