13:11 | GMT: 11:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
FARMACOL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FARMACOL
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FARMACOL
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na GPW i zmiany statutu.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FARMACOL
Dzień wykupu akcji spółki przez Andrzeja Olszewskiego po cenie 52 zł za akcję.
FARMACOL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FARMACOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
FARMACOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 52 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego.
FARMACOL
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną od spółki akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FARMACOL
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego na 52 zł za sztukę.
FARMACOL
NWZA ws. zmiany statutu, liczby członków rady nadzorczej, wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru pozostałych członków rady nadzorczej.
FARMACOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Olszewskiego.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FARMACOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FARMACOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Farmacol Spółka Akcyjna poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej - Farmacol Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FARMACOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FARMACOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FARMACOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FARMACOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FARMACOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FARMACOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FARMACOL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FARMACOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FARMACOL
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
FARMACOL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG i WIG-Poland.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FARMACOL
WZA
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
FARMACOL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek