16:34 | GMT: 14:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
TUEUROPA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TUEUROPA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TUEUROPA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz zmian statutu.
TUEUROPA
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
TUEUROPA
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
TUEUROPA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland, mWIG40 i WIGdiv.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TUEUROPA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
TUEUROPA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company.
TUEUROPA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TUEUROPA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 193 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Talanx International AG i Meiji Yasuda Life Insurance Company.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TUEUROPA
NWZA ws. nabycia akcji własnych.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TUEUROPA
Wypłata dywidendy 10,59 zł na akcję
TUEUROPA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,59 zł na akcję.
TUEUROPA
WZA
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TUEUROPA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TUEUROPA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TUEUROPA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
TUEUROPA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TUEUROPA
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.


«Powrót do terminarza spółek