08:28 | GMT: 07:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CHERRY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CHERRY
NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 z 23 kwietnia 2018 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz dematerializacji akcji serii C, zmiany statutu, uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
CHERRY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CHERRY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CHERRY
NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
CHERRY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CHERRY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
CHERRY
Publikacja raportu za 2017 rok.
CHERRY
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.150.000 akcji serii A oraz 103.500 akcji serii B.
CHERRY
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CHERRY
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CHERRY
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B.
CHERRY
Początek budowy księgi popytu na akcje serii B.


«Powrót do terminarza spółek