12:40 | GMT: 10:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CHERRY

Data
Spółka
Wydarzenie
CHERRY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CHERRY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CHERRY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CHERRY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CHERRY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
CHERRY
Publikacja raportu za 2019 rok.
CHERRY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CHERRY
Dzień pierwszego notowania na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CHERRY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CHERRY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CHERRY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
CHERRY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CHERRY
Publikacja raportu za 2018 rok.
CHERRY
NWZA ws. zmiany uchwały nr 14 z 23 kwietnia 2018 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz dematerializacji akcji serii C, zmiany statutu, uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
CHERRY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CHERRY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CHERRY
NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
CHERRY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CHERRY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
CHERRY
Publikacja raportu za 2017 rok.
CHERRY
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.150.000 akcji serii A oraz 103.500 akcji serii B.
CHERRY
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CHERRY
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CHERRY
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii B.
CHERRY
Początek budowy księgi popytu na akcje serii B.


«Powrót do terminarza spółek