15:28 | GMT: 13:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
C2A

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
C2A
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
C2A
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
C2A
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
C2A
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
C2A
NWZA ws. wyboru rewidenta do spraw szczególnych.
C2A
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
C2A
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
C2A
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
C2A
Publikacja raportu za 2011 rok.
C2A
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
C2A
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
C2A
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
C2A
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
C2A
WZA
C2A
Publikacja raportu za 2010 rok.
C2A
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
C2A
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F, G i H.
C2A
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
C2A
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek