21:44 | GMT: 19:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BANKBPH

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BANKBPH
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BANKBPH
Dzień wykupu akcji spółki przez Alior Bank Spółka Akcyjna po cenie 31,19 zł za akcję.
BANKBPH
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BANKBPH
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
BANKBPH
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 31,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank S.A.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BANKBPH
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,19 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Alior Bank S.A.
BANKBPH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BANKBPH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BANKBPH
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG50.
BANKBPH
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BANKBPH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BANKBPH
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BANKBPH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BANKBPH
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BANKBPH
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, zmiany statutu.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BANKBPH
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BANKBPH
WZA
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BANKBPH
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek