07:02 | GMT: 05:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
BOMI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BOMI
Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
BOMI
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BOMI
ZWZA
BOMI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BOMI
Publikacja raportu za 2012 rok.
BOMI
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu i in.
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BOMI
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BOMI
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BOMI
Po zakończeniu sesji spółka zostanie usunięta z indeksów sWIG80, WIG oraz WIG-Poland.
BOMI
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
BOMI
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BOMI
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zmiany statutu, zmiany w składzie RN, ustalenia liczby oraz wynagrodzenia członków RN.
BOMI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BOMI
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
BOMI
NWZA ws. uchylenia uchwały 20 ZWZA z 30 czerwca 2010 albo w sprawie zmiany tejże uchwały, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z zachowaniem prawa poboru oraz połączenia BOMI SA z siedzibą w Gdyni i BDF Sp. z o.o. z siedzibą w Sabniach.
BOMI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N i O.
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BOMI
WZA
BOMI
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BOMI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BOMI
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo utworzonej spółki oraz zmian w statucie.
BOMI
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek