04:21 | GMT: 02:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
BDF

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BDF
Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
BDF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
BDF
Publikacja raportu za 2017 rok.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BDF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BDF
NWZA ws. odwołania członka RN, powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
BDF
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BDF
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BDF
Publikacja raportu za 2016 rok.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BDF
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BDF
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BDF
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BDF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BDF
Publikacja raportu za 2015 rok.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BDF
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BDF
Początek notowań spółki VGROUP (VGS) pod nazwą BDF (BDF), w związku ze zmianą firmy.
BDF
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BDF
Publikacja raportu za 2014 rok.
BDF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BDF
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BDF
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BDF
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BDF
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BDF
Publikacja raportu za 2013 rok.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BDF
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BDF
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BDF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BDF
Publikacja raportu za 2012 rok.
BDF
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BDF
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BDF
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BDF
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
BDF
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BDF
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BDF
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek