03:06 | GMT: 01:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
APN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
MSP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2018.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PDZ 
GPW 
 
ZWZA
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PRL 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów