15:26 | GMT: 14:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MS 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
APR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
BIP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
BSC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
INM 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LTX 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Lentex S.A., po 10,50 zł za sztukę.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 oraz WIG.
SEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
SEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
APN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 USD na akcję.
CLS 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
CCT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CIG 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MSP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2018.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
TLH 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
TLS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
TEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
WDB 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję.
ZRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
ACP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,07 zł na akcję.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ALC 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A. po cenie 4,80 zł za akcję.
1AT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,30 zł na akcję.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
MGT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PDZ 
GPW 
 
ZWZA
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
SLZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
TLS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 1,50 zł na akcję.
TEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
AML 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,08 zł na akcję.
AMC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
ATP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
BDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,30 zł na akcję.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
ETL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
IPX 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A.
INM 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
WXF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 euro na akcję.
WPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,08 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ATP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
BBT 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.300.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu Michałem Sroczyńskim oraz z członkiem zarządu Marcinem Kwaśnicą.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
ETL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
OVO 
GPW 
 
ZWZA
PHR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.189.706 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PRL 
NC 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
SEL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
WXF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów