20:07 | GMT: 18:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
BTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
CDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
GPR 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
wykres R22
R22 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.
WDB 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
MLS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
MZA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów