03:34 | GMT: 02:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ARX 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BAU 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ERN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
GDI 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014.
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań, bilansu rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r oraz za rok ubiegły, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VDS 
NC 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2013r – 30.06.2014r.