21:06 | GMT: 20:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na transgraniczne połączenie się spółek Amica Wronki SA z siedzibą we Wronkach i Sidegrove Holdings Limited z siedzibą w Nikozji.
ARK 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmian w statucie.
RMS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
SUW 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
WRL 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.