10:10 | GMT: 09:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SERENITY

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SERENITY
NWZA ws. zobowiązania zarządu do wprowadzenia wszystkich akcji serii I na NC w konkretnym terminie, powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, zmian w składzie RN, scalenia akcji oraz dematerializacji akcji serii A4,B3 i I.
SERENITY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SERENITY
Zawieszenie obrotu akcjami spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SERENITY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SERENITY
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.
SERENITY
Publikacja raportu za 2011 rok.
SERENITY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SERENITY
NWZA ws. zmiany w składzie RN, zobowiązania zarządu do wprowadzenia wszystkich akcji serii I na NC oraz powołania i wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
SERENITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SERENITY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2, A3, B2 i K.
SERENITY
WZA
SERENITY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SERENITY
Publikacja raportu za 2010 rok.
SERENITY
NWZA ws. podziału akcji, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


«Powrót do terminarza spółek