23:08 | GMT: 21:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PREMETINV

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PREMETINV
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za II kwartał 2014 roku.
PREMETINV
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PREMETINV
NWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2013, odwołania Wiceprezesa Zarządu oraz zmian w składzie RN.
PREMETINV
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PREMETINV
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PREMETINV
Publikacja raportu za 2013 rok.
PREMETINV
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2012, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PREMETINV
Publikacja raportu za III i IV kwartał 2013 roku oraz I kwartał 2014 roku.
PREMETINV
Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku ze spełnieniem warunków uchwały zarządu Giełdy Nr 97/2014.
PREMETINV
Zawieszenie obrotu akcjami spółki do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności pozwalających na wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.
PREMETINV
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
PREMETINV
Publikacja raportu za 2012 rok.
PREMETINV
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PREMETINV
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PREMETINV
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany sposobu wyboru członków RN.
PREMETINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PREMETINV
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PREMETINV
Początek notowań spółki LEGALSTRM (LEG) pod nazwą PREMETINV (PMI), w związku ze zmianą firmy.
PREMETINV
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PREMETINV
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
PREMETINV
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PREMETINV
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PREMETINV
Publikacja raportu za 2011 rok.
PREMETINV
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PREMETINV
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PREMETINV
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PREMETINV
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek