23:43 | GMT: 21:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MMPPL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MMPPL
Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MMPPL
NWZA ws. zmiany statutu.
MMPPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MMPPL
NWZA ws. m.in. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Multimedia Polska S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
MMPPL
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
MMPPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG, WIG-Telekomunikacja i WIG-Poland.
MMPPL
NWZA ws. nabycia akcji własnych.
MMPPL
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
MMPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MMPPL
WZA
MMPPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MMPPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
MMPPL
NWZA ws. połączenia z Internet Solutions sp. z o.o. oraz obniżenia kapitału zakładowego.
MMPPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MMPPL
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji własnych.
MMPPL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek