21:15 | GMT: 19:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
ENERGOPLD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ENERGOPLD
Wycofanie akcji z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ENERGOPLD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 r. i straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ENERGOPLD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ENERGOPLD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
ENERGOPLD
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN obecnej kadencji, zobowiązania zarządu do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ENERGOPLD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji bez prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ENERGOPLD
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok i straty z lat ubiegłych.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ENERGOPLD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ENERGOPLD
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ENERGOPLD
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ENERGOPLD
WZA
ENERGOPLD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
ENERGOPLD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
ENERGOPLD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ENERGOPLD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ENERGOPLD
NWZA ws. połączenia z Centrum Kapitałowe - MODUS Spółka z o.o.
ENERGOPLD
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek