02:52 | GMT: 00:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CASHFLOW

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
CASHFLOW
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
CASHFLOW
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I półrocze 2014, III kwartał 2014, IV kwartał 2014, cały 2014 rok, I kwartał 2015, I półrocze 2015, III kwartał 2015, cały 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za 2013 rok.
CASHFLOW
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CASHFLOW
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na GPW i ich dematerializacji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CASHFLOW
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CASHFLOW
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku / pokrycia straty za 2012 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
CASHFLOW
Publikacja raportu za 2012 rok.
CASHFLOW
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
CASHFLOW
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
CASHFLOW
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za 2011 rok.
CASHFLOW
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
CASHFLOW
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CASHFLOW
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek