06:30 | GMT: 04:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BUDUS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BUDUS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku.
BUDUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BUDUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BUDUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BUDUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BUDUS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BUDUS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
BUDUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
BUDUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BUDUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BUDUS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
BUDUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BUDUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BUDUS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek