22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BRAND24

Data
Spółka
Wydarzenie
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
BRAND24
Dzień pierwszego notowania na NC 7.762 akcji serii G i 14.486 akcji serii H.
BRAND24
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BRAND24
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BRAND24
NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
BRAND24
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BRAND24
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BRAND24
NWZA ws. dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiany uchwał nr 5/17 i 6/17 NWZ z 18 października 2017 oraz zmiany statutu.
BRAND24
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BRAND24
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BRAND24
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2017.
BRAND24
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BRAND24
Publikacja raportu za 2017 rok.
BRAND24
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 538.400 akcji serii B, 15.384 akcji serii C, 71.769 akcji serii D, 13.267 akcji serii E, 86.000 akcji serii F, 164.720 akcj serii G, 110.000 akcji serii I.


«Powrót do terminarza spółek