06:07 | GMT: 04:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ARTERIA

Data
Spółka
Wydarzenie
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ARTERIA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu.
ARTERIA
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku oraz pokrycia straty z lat poprzednich i wypłaty dywidendy.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku i wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zniesienia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ARTERIA
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
ARTERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ARTERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycie straty poniesionej w 2013 roku oraz w latach ubiegłych oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ARTERIA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ARTERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ARTERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ARTERIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ARTERIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ARTERIA
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTERIA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 WZA z 21 czerwca 2012, udzielenia upoważnienia zarządowi do skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na realizację programu skupu akcji własnych.
ARTERIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ARTERIA
WZA ws. m.in. podziału zysku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ARTERIA
WZA
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ARTERIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ARTERIA
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
ARTERIA
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek