01:12 | GMT: 23:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
ALTERCO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALTERCO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
ALTERCO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALTERCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ALTERCO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
ALTERCO
Publikacja rozszerzonych skonsolidowanych raportów za I półrocze 2014 roku oraz za IV kwartał 2014 roku.
ALTERCO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ALTERCO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALTERCO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ALTERCO
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
ALTERCO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALTERCO
NWZA ws. zmiany statutu.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALTERCO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz kontynuowania działalności spółki.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ALTERCO
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
ALTERCO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALTERCO
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALTERCO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 196.050 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALTERCO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmian w składzie RN i in.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ALTERCO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
ALTERCO
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ALTERCO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALTERCO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALTERCO
NWZA ws. zmian w statucie.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ALTERCO
WZA
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ALTERCO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek