14:07 | GMT: 12:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
4MASS

Data
Spółka
Wydarzenie
4MASS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
4MASS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
4MASS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
4MASS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
4MASS
Dzień pierwszego notowania na NC 32.324.016 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4MASS
Publikacja raportu za 2019 rok.
4MASS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
4MASS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
4MASS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
4MASS
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
4MASS
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
4MASS
Publikacja raportu za 2018 rok.
4MASS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
4MASS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
4MASS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz powołania członka RN.
4MASS
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.851.500 akcji serii A, 28.515.000 akcji serii B, 957.516 akcji serii C.


«Powrót do terminarza spółek