13:09 | GMT: 11:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4MB 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN i zmian w statucie.
ASP 
NC 
 
NWZA ws. połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
EFK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii EE.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w statucie.
GWR 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Impel S.A. po cenie 2,02 zł za akcję.
MRA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia 26 czerwca 2019 roku.
WIK 
GPW 
 
NWZA ws. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej ze skutkiem od dnia decyzji RN w tym zakresie oraz zmiany statutu.
BRU 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia wysokości kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych spółki, zmiany statutu, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych i in.
PAS 
NC 
 
NWZA ws. podziału – zmiany oznaczenia części akcji serii A oraz zmiany statutu.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CMC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ORN 
GPW 
 
NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy za I półrocze 2019 w wysokości 0,05 BGN na akcję.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CIE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ESK 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz zmiany statutu.
IPE 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru.
STL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
IST 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
SET 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz zmiany polityki rachunkowości.
AXP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów