20:40 | GMT: 18:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BPN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
B24 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ECH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BKM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ACK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BPN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
KBT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 4.620.000 akcji serii B, 1.250.000 akcji serii C.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SOL 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
WFC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
AMB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
ARG 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
NTT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
SLV 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SFI 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
XTP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HPS 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MRG 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
STL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego z 7,74 zł na 8,40 zł za sztukę.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MS.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
4FM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej oraz powołania do składu RN.
ARC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.
HOR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki "Orbis" S.A. w postaci "Departamentu Usług".
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SLV 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SOL 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
AXP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów