01:39 | GMT: 23:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CZK 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
MDA 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii G oraz zmian w składzie RN.
PLY 
GPW 
 
ZWZA
ELT 
GPW 
 
NWZA ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów, powołania przewodniczącego RN oraz członków RN.
FIN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z pozbawieniem prawa poboru, istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, powołania członków RN.
GKI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania przewodniczącego RN delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa zarządu.
wykres R22
R22 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 5.400.000 akcji serii B, 1.033.513 akcji serii D, 39.820 akcji serii E.
PMT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
RVU 
GPW 
 
Początek notowań spółki SELVITA (SLV) pod nazwą RYVU (RVU) w związku ze zmianą firmy.
PLY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 220.724 akcji zwykłych na okaziciela.
EAH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
KIN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SFG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
ECH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SGR 
GPW 
 
ZWZA
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów