20:17 | GMT: 18:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.
4MS 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję.
ATS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AUG 
GPW 
 
NWZA
BAH 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CDL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
COM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
CPG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
DCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GWR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
ICP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
IFC 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MXC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PBX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
TAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
WLT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
WPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ZST 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 60 zł na akcję.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CRJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,05 zł na akcję.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELM 
NC 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres IQP
IQP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 142,44 HUF na akcję.
NEM 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ORP 
NC 
 
ZWZA
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PHI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EUR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
AFC 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członka RN.
ALU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ARH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 6,30 zł na akcję.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
GPR 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
JWW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
KVT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
MLP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2018 rok.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
SFG 
GPW 
 
NWZA
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz scalenia akcji.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
SNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
TLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
TEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,78 zł na akcję.
VTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2018.
GNB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
GCN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 r.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KVT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
PBT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2018 rok.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
PDZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
QRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TAR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
WWL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
INK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok 2018.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów