00:30 | GMT: 22:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BBT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
CIG 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
KAN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
SME 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
BTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BSC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 rok oraz pokrycia straty na wyniku z lat ubiegłych.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
GPR 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
INB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKO Leasing SA.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 do 31.12.2018.
QNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
APR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,74 zł na akcję.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii E oraz serii F.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
NNG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku 2018, pokrycia straty powstałej z połączenia Spółki z Telefonia Dialog sp. z o.o., podziału zysku przejętej spółki zależnej pod firmą Telefonia Dialog sp. z o.o. wypracowanego w roku 2018, niepodzielonego przed przejęciem.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PJP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
wykres R22
R22 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
SEK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
TLS 
NC 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy.
WXF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 euro na akcję.
ZST 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CDR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
wykres APS
APS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ABS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
BTX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
DVL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
BHW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,74 zł na akcję.
IAG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
INM 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.
WDB 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
WTN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
XPL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
SPL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 19,72 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna oraz Roseville Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,94 zł na akcję.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
wykres APS
APS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za 2018 rok.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BTX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
CDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
DCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
DPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INM 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
MXC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
MLS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
XPL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MZA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VOI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.