04:15 | GMT: 02:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CRJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELM 
NC 
 
NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
K2I 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ORP 
NC 
 
ZWZA
NVA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
PHI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
PUN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TDX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.