03:45 | GMT: 01:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GPR 
GPW 
 
Publikacja wstępnych wyników za 2018 rok.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2018 w wysokości 0,03 zł na akcję.
LZM 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
MNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.