02:54 | GMT: 00:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. składników aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia relacji KGZ Kościan – KGHM Polkowice/Żukowice wraz z towarzyszącą infrastrukturą przesyłową, zmian w statucie oraz przyjęcia zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
DAT 
GPW 
 
Budowa księgi popytu na akcje serii M.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
RNC 
GPW 
 
Początek notowań spółki GRAVITON (GRT) pod nazwą REINO (RNC) w związku ze zmianą firmy.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
F.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.