00:24 | GMT: 22:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
HDR 
GPW 
 
NWZA ws. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżoniowie, połączenia poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
IDT 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
KLN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ORN 
GPW 
 
NWZA ws. podziału (splitu) wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PRL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków wchodzących w skład RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian w statucie oraz przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
TBL 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6 i 7 NWZ z 21 marca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
TOW 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.