03:43 | GMT: 01:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ERB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,17 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,43 zł na akcję.
PEM 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz wyłączenia prawa poboru, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego, zmian statutu, uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
SCS 
NC 
 
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami i in.
STO 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.