20:53 | GMT: 18:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
F24

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
F24
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
F24
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
F24
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
F24
Publikacja raportu za 2011 rok.
F24
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
F24
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
F24
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
F24
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
F24
Początek notowań spółki FRESH24 (F24) pod nazwą F24 (F24), w związku ze zmianą firmy.
F24
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
F24
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
F24
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody i potwierdzenia zbycia wybranych aktywów.
F24
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
F24
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
F24
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
F24
Dzień ustalenia poboru akcji serii C.
F24
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz w sprawie zmiany statutu.
F24
WZA
F24
Publikacja raportu za 2010 rok.
F24
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
F24
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
F24
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
F24
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
F24
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
F24
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek