08:31 | GMT: 06:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Inflacja CPI - dane wstępne (Polska)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli popularna inflacja konsumencka lub inflacja CPI, to podstawowa miara zmiany cen na terenie kraju. Obliczany on jest on w oparciu o badania cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym. W 2008 roku ich liczba sięgała 1800. Badanie przeprowadza się w 209 rejonach kraju. Poszczególnym towarom przypisywane są określone wagi opracowane na podstawie struktury wydatków gospodarstw domowych. Dane publikuje Główny Urząd Statystyczny, wyszczególniając nie tylko zmianę całego koszyka dóbr konsumpcyjnych, ale również poszczególnych jego składowych (m.in. żywność, odzież i obuwie, transport, edukacja). Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest jednym z ważniejszych raportów makroekonomicznych jaki trafia na rynek. Jego znaczenie bierze się stąd, że wprost kształtuje on oczekiwania co do przyszłych zmian stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
Brak ostatnich publikacji