11:33 | GMT: 09:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB (Strefa Euro)

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro. 

Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów. 

Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
12 marzec 2020
30 kwiecień 2020
4 czerwiec 2020
Następna publikacja
Data publikacji
16 lipiec 2020