20:29 | GMT: 18:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Stopa refinansowa (Strefa Euro)

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro.

Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów.

Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
12 marzec 2020 0,0% 0,0% 0,0%
30 kwiecień 2020 0,0% 0,0% 0,0%
4 czerwiec 2020 0,0% 0,0% 0,0%
Następna publikacja
Data publikacji
16 lipiec 2020