16:07 | GMT: 15:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Stopa refinansowa (Strefa Euro)

O wysokości stóp procentowych w Strefie Euro decyduje Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, jeden z głównych organów decyzyjnych EBC, w którego skład wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC oraz prezesi banków centralnych krajów Strefy Euro.

Posiedzenia Rady Prezesów odbywają się dwa razy w miesiącu we Frankfurcie nad Menem. Pierwsze z tych posiedzeń ma charakter decyzyjny. Nie ma zwyczaju publikowania protokołów z posiedzeń Rady Prezesów.

Decyzje w kwestii wysokości stóp procentowych podejmowane są raz w miesiącu, ok. 5 dnia każdego miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
12 wrzesień 2019 0,0% 0,0% 0,0%
24 październik 2019 0,0% 0,0% 0,0%
12 grudzień 2019 0,0% 0,0% 0,0%
Następna publikacja
Data publikacji
23 styczeń 2020