09:52 | GMT: 08:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
PKB s.a. (Szwajcaria)

 

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwajcarii publikuje Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych). 

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu o PKB:

  • PKB s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,
  • PKB n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.

Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
28 maj 2019 0,6% 0,4% 0,3%
5 wrzesień 2019 0,3% 0,2% 0,4%
28 listopad 2019 0,4% 0,2% 0,3%