06:20 | GMT: 04:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
PKB s.a. (Szwajcaria)

 

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Szwajcarii publikuje Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych). 

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu o PKB:

  • PKB s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,
  • PKB n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.

Raport publikowany jest kwartalnie, ok. 60 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
28 listopad 2019 0,4% 0,2% 0,3%
3 marzec 2020 0,3% 0,2% 0,4%
3 czerwiec 2020 -2,6% -2,0% 0,3%
Następna publikacja
Data publikacji
27 sierpień 2020