07:08 | GMT: 05:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Stopa bezrobocia n.s.a. (Szwajcaria)

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Swiss State Secretariat for Economic Affairs SECO (Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Szwajcarii.

Serwis macroNEXT publikuje dwie składowe raportu z rynku pracy:

  • stopa bezrobocia s.a. czyli dane sezonowo wyrównane,
  • stopa bezrobocia n.s.a. czyli dane nie wyrównane sezonowo.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 8 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
7 maj 2020 3,3% 3,3% 2,9%
9 czerwiec 2020 3,4% 3,5% 3,3%
8 lipiec 2020 3,2% 3,4% 3,4%
Następna publikacja
Data publikacji
10 sierpień 2020