06:47 | GMT: 04:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Indeks nastrojów w usługach (Strefa Euro)

Koniunktura gospodarcza to grupa publikowanych przez Komisję Europejską (European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs) wskaźników opartych na badaniach ankietowych mających na celu prognozowanie kierunku rozwoju gospodarczego Strefy Euro. Poziom poszczególnych wskaźników określony jest przez różnicę odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Odczyt powyżej zera wskazuje na przewagę pozytywnych nastrojów, podczas gdy liczba ujemna wskazuje na więcej negatywnych odpowiedzi. Dane są wyrównane sezonowo.

Serwis macroNEXT publikuje następujące wskaźniki z powyższej grupy:

  1. indeks nastrojów w usługach - miernik koniunktury w sektorze usług. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród usługodawców, którzy odpowiadają na pytania dotyczące ich bieżącej sytuacji i przewidywań odnośnie przyszłości. Ponieważ sektor usług stanowi ok. dwie trzecie całkowitego PKB Strefy Euro wysoki odczyt wskaźnika nastrojów w usługach może sugerować pozytywne tendencje także w zakresie produkcji i zatrudnienia,
  2. indeks nastrojów biznesu,
  3. indeks nastrojów konsumentów,
  4. indeks nastrojów producentów,
  5. indeks nastrojów w gospodarce.
Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
29 kwiecień 2020 -35,0 -25,6 -2,3
28 maj 2020 -43,6 -28,6 -38,6
29 czerwiec 2020 -35,6 -25,4 -43,6
Następna publikacja
Data publikacji
30 lipiec 2020