11:13 | GMT: 09:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Polska)

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej określa zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych, ogólną sytuację ekonomiczną kraju, trendy na rynku pracy i możliwości oszczędzania w najbliższych 12 miesiącach. Wskaźnik ten powstaje w wyniku badania ankietowego. Może on przyjmować wartość od -100 do +100 pkt. Wartość powyżej zera oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna odzwierciedla natomiast odwrotne relacje.

Obok wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej Główny Urząd Statystyczny publikuje również bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Określa on oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
18 marzec 2020 -2,3 -2,2
23 kwiecień 2020 -47,7 -2,3
20 maj 2020 -37,3 -47,7
Następna publikacja
Data publikacji
18 czerwiec 2020