07:34 | GMT: 05:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Polska)

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej określa oczekiwane zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych w perspektywie najbliższych 12 miesięcy oraz zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wskaźnik ten powstaje w wyniku badania ankietowego. Może on przyjmować wartość od -100 do +100 pkt. Wartość powyżej zera oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna odzwierciedla natomiast odwrotne relacje.

Obok bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej Główny Urząd Statystyczny publikuje również wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Określa on zmiany sytuacji finansowej gospodarstw domowych, ogólną sytuację ekonomiczną kraju, trendy na rynku pracy i możliwości oszczędzania w najbliższych 12 miesiącach.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
23 kwiecień 2020 -36,4 1,3
20 maj 2020 -30,1 -36,4
18 czerwiec 2020 -19,4 -30,1
Następna publikacja
Data publikacji
22 lipiec 2020