12:14 | GMT: 10:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Produkcja budowlano-montażowa (Polska)

Dane o produkcji budowlano-montażowej dotyczą robót które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniały więcej niż 9 osób. Publikuje je Główny Urząd Statystyczny (GUS). Obejmują one m.in. prace polegające na wznoszeniu budynków i budowli, układaniu i pokrywaniu dachów oraz prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe. A więc prace związane z budową, przebudową, rozbudową, odbudową, remontem i konserwacją stałych i tymczasowych obiektów budowlanych.

Razem z danymi o produkcji budowlano-montażowej GUS publikuje dane o produkcji przemysłowej, będące podstawowym miernikiem działalności gospodarczej. Obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. W obu przypadkach Główny Urząd Statystyczny publikuje zarówno dane wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo. Uwagę rynków przyciągają dane produkcji niewyrównane sezonowo, odnoszące się do rocznej dynamiki.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
23 lipiec 2019 -0,7% 5% 9,6%
21 sierpień 2019 6,6% 7,5% -0,7%
23 wrzesień 2019 2,7% 3,2% 6,6%
Następna publikacja
Data publikacji
22 październik 2019