02:36 | GMT: 00:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Produkcja przemysłowa s.a. (Polska)

Dane o produkcji przemysłowej, a właściwie produkcji sprzedanej przemysłu, bo takie nazewnictwo stosuje Główny Urząd Statystyczny, które je publikuje, są podstawowym miernikiem działalności gospodarczej przedsiębiorstw i firm przemysłowych. Badane są firmy zatrudniające powyżej 9 osób. Badania te obejmują m.in. wartość sprzedanych wyrobów, półfabrykatów, części własnej produkcji oraz wartość robót i usług świadczonych odpłatnie. 

Razem z danymi o produkcji sprzedanej przemysłu Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o produkcji budowlano-montażowej. Dotyczą one robót o charakterze inwestycyjnym i remontowym, które zostały zrealizowane na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane, zatrudniające powyżej 9 osób. W obu przypadkach Główny Urząd Statystyczny publikuje zarówno dane wyrównane, jak i niewyrównane sezonowo. Uwagę rynków przyciągają dane produkcji niewyrównane sezonowo, odnoszące się do rocznej dynamiki.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
19 marzec 2020 3,2% 3,5%
21 kwiecień 2020 -4,8% 3,2%
21 maj 2020 -24,7% -4,8%
Następna publikacja
Data publikacji
19 czerwiec 2020