12:07 | GMT: 10:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Inflacja bez cen administrowanych (Polska)

Inflacja bazowa prezentuje zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, po oczyszczeniu z wahań wynikających z szoków podażowych czy zmian sezonowych. 

Narodowy Bank Polski publikuje cztery miary inflacji bazowej. Są to:

  • inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii, 
  • inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych
  • inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
  • 15 proc. średnia odcięta. 

Uwaga rynków finansowych koncentruje się przede wszystkim na tej pierwszej wartości. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu m.in. cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz cen energii, a więc dóbr szczególnie wrażliwych na wewnętrzne i zewnętrzne szoki podażowe.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
16 sierpień 2019 3% 2,8%
16 wrzesień 2019 3% 3%
16 październik 2019 2,8% 3%
Następna publikacja
Data publikacji
15 listopad 2019