12:02 | GMT: 10:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Zamówienia na dobra trwałego użytku (USA)

Zamówienia w przemyśle to obszerny raport przygotowywany przez Census Bureau (rządową agencję wchodzącą w skład Departamentu Handlu USA) obrazujący wartość zamówień na środki trwałe oraz dobra nietrwałe a także zapasów w przedsiębiorstwach. Opiera się na danych uzyskanych z przeprowadzanych wśród przedsiębiorców sektora produkcyjnego ankiet, zawierających pytania o zamówienia (nowe oraz niezrealizowane) i zapasy. Dostarcza informacji o bieżących warunkach gospodarczych oraz prognozuje kierunki zmian. 

Serwis macroNEXT publikuje trzy składowe raportu o zamówieniach w przemyśle: 

  • zamówienia ogółem (nazwane zamówieniami w przemyśle), 
  • zamówienia na dobra trwałego użytku (czyli takie, których okres ekonomicznej użyteczności przekracza 3 lata) oraz 
  • zamówienia na dobra bez środków transportu (zamówienia na dobra trwałego użytku z wyłączeniem środków transportu). 

Zamówienia na dobra trwałego użytku oraz zamówienia na dobra bez środków transportu publikowane są dwa razy w miesiącu. Raz jako dane wstępne, drugi raz jako dane finalne. Raport zawiera dane miesięczne, publikowany jest ok. 30 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
3 czerwiec 2020 -17,7% -17,2% -16,6%
25 czerwiec 2020 15,8% 10,6% -18,1%
2 lipiec 2020 15,7% 15,8% -18,1%
Następna publikacja
Data publikacji
27 lipiec 2020