12:08 | GMT: 10:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
PKB s.a. (Czechy)

Produkt Krajowy Brutto to wskaźnik obrazujący końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, a więc finalną wartość dóbr i usług wytworzonych na terenie kraju w ciągu określonego czasu. Jest on miarą wielkości gospodarki. Wartości PKB dla Czech publikuje Český statistický úřad (urząd statystyczny Czech).

Raport publikowany jest kwartalnie i każdorazowo wartość tą poznajemy dwukrotnie: dane wstępne i dane ostateczne. Raporty publikowane są odpowiednio ok. 43 i 70 dni po zakończeniu kwartału.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
14 sierpień 2019 2,7% 2,6% 2,8%
30 sierpień 2019 2,7% 2,7% 2,8%
1 październik 2019 2,8% 2,7% 2,8%
Następna publikacja
Data publikacji
14 listopad 2019