06:59 | GMT: 04:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Saldo rachunku bieżącego (Czechy)

Saldo rachunku bieżącego to jeden z elementów raportu o bilansie płatniczym kraju, publikowanego przez Česká národní banka (Narodowy Bank Czech). Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu, w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Czechy z resztą świata.

Saldo rachunku bieżącego informuje o różnicy między wartością importowanych a eksportowanych towarów, usług, dochodów oraz przekazów transferów bieżących.

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 43 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
14 kwiecień 2020 29,9 mld 20 mld 18,49 mld
14 maj 2020 -0,49 mld -7,0 mld 29,9 mld
15 czerwiec 2020 -9,2 mld -6,3 mld 22,48 mld
Następna publikacja
Data publikacji
14 lipiec 2020