20:31 | GMT: 18:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Szczegółowy opis wskaźnika
Stopa bezrobocia (Czechy)

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Czech) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Czech. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która pozostaje bez pracy, jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy i może niezwłocznie podjąć pracę (wyłączone są m.in. osoby niepełnosprawne, przebywające w areszcie, kobiety na urlopach macierzyńskich).

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
4 maj 2020 3,4% 3,4% 3,0%
5 czerwiec 2020 3,6% 3,6% 3,4%
7 lipiec 2020 3,7% 3,7% 3,6%
Następna publikacja
Data publikacji
10 sierpień 2020