16:09 | GMT: 15:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Szczegółowy opis wskaźnika
Stopa bezrobocia (Czechy)

Stopa bezrobocia to raport publikowany przez Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Czech) obejmujący informacje o ilości bezrobotnych poszukujących pracy, wyrażonej jako procent całej siły roboczej Czech. Konstrukcja tego wskaźnika uznaje za bezrobotną osobę, która pozostaje bez pracy, jest zarejestrowana we właściwym urzędzie pracy i może niezwłocznie podjąć pracę (wyłączone są m.in. osoby niepełnosprawne, przebywające w areszcie, kobiety na urlopach macierzyńskich).

Raport publikowany jest raz w miesiącu, ok. 10 dni po zakończeniu miesiąca.

Ostatnie publikacje
Data publikacji Aktualna Prognoza Poprzednia
8 październik 2019 2,7% 2,7% 2,7%
8 listopad 2019 2,6% 2,6% 2,7%
9 grudzień 2019 2,6% 2,6% 2,6%
Następna publikacja
Data publikacji
9 styczeń 2020